Na het eerste Trendonderzoek in 2017 over starters in de intermediaire markt, is voor dit jaar gekozen voor het thema klantgerichtheid.

Binnen de intermediaire markt wordt een cultuuromslag nagestreefd van productgedreven verkoop naar meer klantgerichte advisering. De wetgever heeft daartoe verschillende maatregelen getroffen. Binnen de financiële sector is het thema ‘Klantbelang centraal’ veel besproken.

De relatie met de klant is voor het intermediair cruciaal, helemaal in een steeds meer digitale samenleving. Dat vraagt om een bepaalde mate van klantgerichtheid. Om een beter beeld te krijgen van de mate van klantgerichtheid binnen het intermediaire kanaal, is door Onderzoeksbureau Fred de Jong een enquête uitgezet. De enquête is ontwikkeld in samenwerking met SparklingCRM en MCH Consultancy.

Het Trendonderzoek ‘klantgerichtheid bij het intermediair’ vond plaats in de maanden maart en april van 2018. Het onderzoek is door middel van een online enquête uitgezet onder intermediairs. De resultaten zijn anoniem verwerkt en geanalyseerd door Onderzoeksbureau Fred de Jong.

U kunt het rapport hieronder kosteloos aanvragen. Op grond van uw interesse nemen wij de door u ingevulde gegevens op in onze administratie. Hoe wij met uw gegevens omgaan kunt u lezen in onze privacyverklaring.

Velden met * zijn verplicht.