Trendonderzoek startende intermediairs

Binnen de Nederlandse financieel adviesmarkt speelt het intermediair een
belangrijke rol. Naar schatting ruim 50% van alle verzekeringen en hypotheken
worden via een intermediair (of tussenpersoon) afgesloten. Daarnaast zijn
intermediairs verantwoordelijk voor miljoenen financiële adviezen op jaarbasis. De
afgelopen jaren is het aantal intermediairs in Nederland sterk gedaald. Sinds 2010
met ruim 23% (RiFD / Adviesbureau Fred de Jong 2016).

Hoewel er sprake is van een krimpend aantal intermediairs, starten er jaarlijks toch
ook enkele tientallen nieuwe intermediairs. Blijkbaar zien deze starters voldoende
mogelijkheden om de komende jaren succesvol te zijn binnen de intermediaire
markt. Voor Adviesbureau Fred de Jong en SparklingCRM is dat aanleiding om deze
groep starters nader te onderzoeken. Wat drijft deze ondernemers, welke business /
verdien modellen kiezen zij en wat zijn de kenmerken van deze ondernemers.

Het Trendonderzoek starters in de intermediaire markt vond plaats in de maanden
juni en juli van 2017.

U kunt het trendrapport via de button hieronder kosteloos aanvragen.

Vraag het trendrapport aan