Congres klantgerichtheid 29 mei 2018

In samenwerking met Adviesbureau Fred de Jong, MCH Consultancy en VVP organiseerden we op 29 mei een congres over klantgerichtheid in de intermediaire markt in De Schakel in Nijkerk. We kijken terug op een zeer geslaagde middag mede dankzij de aanwezige deelnemers en bijdragen van deelnemende partners.

Tijdens het congres zijn de uitkomsten van het trendonderzoek gepresenteerd en zocht Fred de Jong de interactie daarover met de aanwezigen. Vervolgens hebben verschillende sprekers bepaalde aspecten van klantgerichtheid zoals deze naar voren komen in het trendonderzoek belicht vanuit hun eigen expertise en de aanwezigen praktische handvatten gegeven voor het verder optimaliseren van hun klantgerichtheid. De uitkomsten van het trendonderzoek laten zien, dat inzetten op klantgerichtheid veel kansen biedt voor het intermediair.

Als slot van het plenaire deel presenteerde Fred de Jong de uitkomsten van een spiegelend consumentenonderzoek dat in de periode vlak voor het congres is gehouden in de vorm van een quiz. Interessant om te zien hoe klanten de klantgerichtheid ervaren van hun adviseur en van andere partijen in de markt en welke aspecten zij daarbij belangrijk vinden.

Gedurende de middag was veel ruimte voor interactie met de zaal als ook contact met collega’s en branchegenoten tijdens de informatiemarkt.

Het congres begin met een uitstekend verzorgde walk-in lunch en werd afgesloten met een netwerkborrel onder het genot van een hapje en een drankje.

De volgende sprekers hadden een bijdrage aan het programma:

 • Presentatie van de resultaten Trendonderzoek Klantgerichtheid – Fred de Jong
 • Verdere verdieping van het onderzoeksthema in presentaties van:
  • Adfiz (perspectief regelgeving) – Enno Wiertsema
  • SparklingCRM (perspectief klantgedrag / customer journey) – Wim Vonk
  • Nh1816 (perspectief verzekeraar) – Cas Verhage
  • Kandoor.nl (perspectief menselijke economie) – Nanet Beumer
  • NIBE-SVV (perspectief educatie) – Jeanette Hadderingh
  • MCH Consultancy (perspectief change management) – Björn Bierhaalder
  • Sjoerd4u (perspectief praktische toepassing) – Susan Visser
 • Interactieve quiz naar aanleiding van uitkomsten van het consumentenonderzoek – Fred de Jong

Netwerkborrel en informatiemarkt met bijdragen van onze deelnemende partners

Meer informatie over het trendrapport onderzoek klantgerichtheid en direct aanvragen

Trendonderzoek klantgerichtheid intermediair

Binnen de intermediaire markt wordt een cultuuromslag nagestreefd van productgedreven verkoop naar meer klantgerichte advisering. De wetgever heeft daartoe verschillende maatregelen getroffen. Binnen de financiële sector is het thema ‘Klantbelang centraal’ veel besproken. Om een beter beeld te krijgen van de mate van klantgerichtheid binnen het intermediaire kanaal, organiseren wij samen met Adviesbureau Fred de Jong en MCH Consultancy een trendonderzoek. De resultaten van het trendonderzoek klantgerichtheid worden gepresenteerd tijdens het congres op 29 mei 2018.

Deelnemende partners

Het onderzoek en congres worden mede mogelijk gemaakt door onderstaande partijen. Klik op de logo’s om de website van de betreffende organisatie te openen.