Klanten behouden, nieuwe klanten werven en binden, en de klantwaarde vergroten zijn vier belangrijke speerpunten van bedrijven met als doel de continuïteit op langere termijn te kunnen waarborgen. Voor ieder van deze speerpunten geldt dat het effect wordt versterkt door de focus te leggen op die klanten of klantgroepen, die op dat moment het beste passen bij het karakter en de dienstverlening van de eigen organisatie. Dat is niet statisch, maar kan veranderen van moment tot moment. Deze doelgroepen kunnen op verschillende manieren worden bewerkt om invulling te geven aan de genoemde speerpunten, bijvoorbeeld door Direct Marketing campagnes voor nieuwe klanten op te zetten of meer service te bieden aan bestaande klanten.

Sinds een aantal jaren heeft een nieuw soort marketingstrategie zijn intrede gedaan, Event Driven Marketing (EDM). EDM is een marketingstrategie die gebaseerd is op het tijdig anticiperen op relevante gebeurtenissen in het leven van een klant of prospect. Met EDM als marketingstrategie wordt aan alle vier genoemde speerpunten gelijktijdig invulling gegeven en wordt een op de individuele klant toegespitste marketingbenadering geautomatiseerd uitgevoerd, waardoor het op grote schaal toe te passen is.
SlideShare / SparklingCRM

Marketing die aanvoelt als service

EDM is een daarom een prachtige methode om klantgericht ondernemen heel individueel maar wel op grote schaal te kunnen toepassen. Door gebeurtenissen in het leven van uw klanten als aanleiding te nemen om in contact te treden en ook daadwerkelijk met een passend aanbod hierop in te spelen, ervaart de klant uw toegevoegde waarde op het juiste moment. Deze marketingbenadering voelt daarom aan als een service en heeft grote kans van slagen.

Binnen de ATP branche wordt EDM nog weinig toegepast. De van oudsher product georiënteerde branche transformeert langzaam richting een klantgerichte aanpak, maar loopt niet voorop waar het moderne marketingtechnieken betreft, mede omdat ook de systemen die gebruikt worden daarvoor vaak nog niet geschikt zijn.

Voordelen van EDM voor iedereen binnen handbereik

Dit white paper gaat over de voordelen die EDM oplevert wanneer u het gaat toepassen en hoe u de uitdagingen daarbij kunt aangaan. Bovendien wordt benadrukt dat EDM door gebruik te maken van outsourcen voor iedereen binnen handbereik komt. Door uw specialisme te combineren met de marketingkwaliteiten van de externe partner, ontstaat een krachtige samenwerking en kunt u op korte termijn met EDM aan de slag.

EDM versterkt de klantrelatie en levert waardevolle verkoopkansen op! Wilt u weten wat EDM nog meer oplevert? Vraag via het formulier hiernaast dan het volledige white paper aan voor meer informatie.