Duurzaam ondernemen is geen vraag meer, maar dagelijkse praktijk. In alles wat we doen is duurzaamheid een voorwaarde. Voor het intermediair behoort duurzaam ondernemen bij het primaire proces, zeker bij ondernemen vanuit klantbelang. Duurzaam ondernemen vergt investeringen, maar hoe zorgt u ervoor dat het ook daadwerkelijk een concrete bijdrage levert aan de eigen onderneming? Duurzaam ondernemen vanuit de context van klantgericht werken biedt enorme kansen op concrete resultaten. Het belang van de klant draagt in sterke mate bij aan uw belang!

Het intermediair van de (nabije) toekomst heeft wat ons betreft de klantbehoefte daadwerkelijk centraal gesteld en is gericht op de comfortzone van de klant. Op ieder moment in de tijd is er een perfecte match tussen de situatie van de klant en het passend verzekeren hierbij. ‘Passend verzekeren’ wil zeggen, dat afhankelijk van de actuele situatie van de klant het geschikte (passende) pakket van verzekeringen én preventieve maatregelen is geregeld, plus dat er geanticipeerd kan worden op de veranderingen die kunnen optreden. Gedurende de levenscyclus van een klant zijn vele momenten waarop de comfortzone van een klant wordt beïnvloed. Door op die momenten (pro)actief te anticiperen richting de klant met een passend aanbod, bereikt u dat de klant in zijn comfortzone blijft.

We hebben op basis van dit principe in samenwerking met partners een vernieuwend en toekomstgericht concept uitgewerkt, waarmee u een klantgericht verdienmodel met aantoonbaar resultaat kunt realiseren. We hebben de verschillende bouwstenen voor dit concept klaarliggen, zodat u uw servicemodel naar de markt duurzaam kunt ontwikkelen. Duurzaam Ondernemen met rendement voor u en uw klant!

De toegevoegde waarde op langere termijn, en daarmee zeker duurzaam, is dat de klant de ontvangen toegevoegde waarde steeds meer gaat terugbetalen, omdat hij het belang ervaart van de ontstane relatie. De klant zal zich ook gaan inzetten voor u als intermediair door steeds meer van zijn belang bij uw belang te voegen. Duurzaam ondernemen loont!

Met een echt klantgerichte werkwijze als speerpunt, wordt duurzaam ondernemen geen maatschappelijk gewenst fenomeen, maar wordt het daadwerkelijk een profijtelijke manier van werken. Een manier van bedrijfsvoeren die modern is, en past in de tijd dat klanten steeds mondiger worden. U heeft hiermee het onderscheidend vermogen weer in handen.