Inleiding

Duurzaam ondernemen op basis van een klantgericht verdienmodel is een bewuste keuze. Een bewuste strategische keuze, die ertoe leidt dat er structureel naar een lange termijn relatie wordt gestreefd met de juiste klanten op een waardevolle basis voor zowel het intermediair als de klant. Deze strategische keuze is van invloed op de werkwijze, de processen, de competenties van management en medewerkers, de ICT architectuur en de omgeving.

Duurzaam ondernemen is niet iets dat je ‘aan’ zet. Het is een manier van werken die in de loop der jaren steeds verder wordt verfijnd en geoptimaliseerd. Het begint bij het zien van de urgentie en de visie op klantgericht werken. Hierin ligt het fundament voor duurzaam ondernemen dat leidt tot een rendabel verdienmodel. We gaan in dit artikel niet in op de aspecten van urgentie en visie. Die vindt u in het whitepaper ‘5 essentials voor klantgericht ondernemen’.

Dit artikel is gericht op de organisatorische kant van duurzaam ondernemen. Hoe krijgt u duurzaam ondernemen georganiseerd binnen uw organisatie, zodat het een evolutie wordt in plaats van een revolutie. Maar ook, hoe kunt u de route naar duurzaam ondernemen op gaan met overzichtelijke en zo laag mogelijke investeringen.

De basis voor de route naar duurzaam ondernemen ligt in het servicemodel dat we bieden. Uw transitie wordt ondersteund door een service platform waarop de voor u belangrijke toepassingen op outsource-basis beschikbaar zijn. U kunt in uw eigen tempo en haalbare (tussen)stappen naar de nieuwe manier van werken toegroeien. De voordelen zijn:

 • U hoeft geen nieuwe en complexe ICT infrastructuur aan te leggen
 • De componenten van duurzaam ondernemen zijn modulair af te nemen
 • U kiest welk component / module voor u en uw klant de meeste waarde oplevert en daarmee begint u
 • U maakt (tijdelijk) gebruik van specialisten waardoor u snel operationeel bent
 • Uw medewerkers worden stap voor stap begeleid om duurzaam te ondernemen, m.a.w. de competenties en processen worden geleidelijk opgebouwd
 • U kiest welke doelgroepen het meest geschikt zijn om mee te beginnen
 • Door het servicemodel betaalt u voor gebruik, dus geen investeringen vooraf

Bouwstenen

De bouwstenen voor duurzaam ondernemen zijn:

 

Toelichting:

 • De datakwaliteit moet op orde zijn. Het klant- en risicoprofiel moet opgebouwd kunnen worden, zodat de comfortzone van een klant vast te stellen is. Een CRM systeem biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden.
 • Een systeem om events (individueel en collectief) te organiseren, ondersteund door uw business rules en het vastleggen van klantervaringen en responses is tevens onmisbaar. U wilt dit zoveel mogelijk geautomatiseerd kunnen doen, omdat duurzaam ondernemen anders niet effectief en efficiënt kan plaatsvinden.
 • U heeft systeem componenten nodig die continu kijken naar veranderingen en de impact daarvan. Componenten die continu kunnen matchen hoe klant- en risicoprofielen passen bij uw aanbod en v.v. Componenten die ervoor zorgen dat de individuele en/of collectieve events geïnitieerd worden.
 • Uw assortimentsbeleid moet een zorgvuldig gekozen palet van verzekeringsproducten en andere risico beheersende producten en diensten zijn. Het assortiment moet enerzijds vergelijkbaarheid ondersteunen, maar moet ook inspelen op de klant- en risicoprofielen van uw (toekomstige) klantenkring.
 • Uw aanbod moet bestaan uit abonnementsvormen met service componenten en servicelevels. Dat biedt u de kans om klantspecifiek te variëren en de klant een passend aanbod te doen. Een voorbeeld van een service component betreft actief prolongeren (in ons artikel ‘Actieve Prolongatie’ wordt dit concept uitgelegd).

Modulaire opbouw

Deze bouwstenen hoeft u niet allemaal in één keer op te pakken. Zoals in de inleiding al werd aangegeven, het is modulair cq. component based. De bouwstenen kunnen we concreet vertalen in de volgende componenten die op de andere pagina’s in het menu Aanpak nader worden toegelicht:

 • CRM (Customer Relationship Management system)
 • DQS (Data Quality Service)
 • EDM (Event Driven Marketing service)
 • Finance Factory (systeem waarin klantprofielen, risicoprofielen, eventprofielen, objecten, producten, polissen, voorwaarden en business rules continu worden getoetst en/of een systeem waarin de polisadministratie volledig kan worden verzorgd)
 • Actief prolongeren (een business concept vanuit het klantvoordeel efficiënt te prolongeren cq. een vorm van EDM)

Duurzaam Ondernemen regie

Binnen het servicemodel voor duurzaam ondernemen zorgt SparklingCRM voor de regie. Samen met u stippelen we de route uit en bewaken het proces. We adviseren en begeleiden u in het verandertraject dat u en uw medewerkers doormaken. De P van people uit het Duurzaam Ondernemen model is enorm belangrijk in het geheel. Daarnaast zorgen we voor de samenhang tussen verschillende componenten en aansluiting bij het bestaande ICT landschap.

Naast de regie kunnen we u ook begeleiden bij het opstellen van uw visie op duurzaam klantgericht ondernemen en het implementeren daarvan. Dat kan bijvoorbeeld ook in de rol van coach. Hierover kunt u meer lezen in het document ‘Uw coach voor klantgericht ondernemen binnen de ATP branche‘.