Vindt u het lastig om uw toegevoegde waarde concreet te maken naar uw klanten? Vreest u de controles van de AFM op uw dossiers? Kost het u (te)veel tijd om uw klanten periodiek van een passend advies te voorzien? Heeft u moeite met het behouden van uw klanten in dit digitale tijdperk? Zo ja, dan is Actieve Prolongatie interessant voor u.

Dat is prolongeren, dat uitgaat van het afwegingsproces zoals de klant bij aanvang van een risicobeoordeling hanteert en zorgt voor een perfecte match tussen klantwensen en beschikbaar aanbod.

Wat betekent Actief Prolongeren voor u?

In plaats van passief prolongeren van de lopende verzekering, pleiten we voor Actieve Prolongatie vanuit de gedachte om klantgericht te werken en juist op dat moment waardevol voor de klant te zijn. Het terugkerend klantcontact bij de prolongatie is namelijk bij uitstek geschikt om waarde toe te voegen aan de relatie met uw klant en daarmee uw eigen continuïteit te waarborgen en uw rendement te verhogen. Daar komt bij dat door gewijzigde wet- en regelgeving o.a. het stilzwijgend verlengen tot het verleden behoort en de zorgplicht voor aanbieders en adviseurs behoorlijk is verzwaard.

Met Actieve Prolongatie analyseert u proactief de gevolgen van de verlenging voor uw klant en informeert en adviseert u de klant op voorhand. Uw klant krijgt hiermee zekerheid dat het verzekeringspakket periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks, wordt getoetst en waar nodig in overleg wordt bijgesteld, zonder dat hij hier omkijken naar heeft. Tevens voorkomt u het achteraf en op verzoek bekijken van afzonderlijke dossiers. Dat het verzoek daartoe in die laatste situatie vaak afkomstig is van uw klant en dat u daarmee als adviseur eigenlijk al 1-0 achter staat, behoeft geen nadere uitleg.

Als adviseur kunt u duidelijk uw toegevoegde waarde laten zien en daarmee wordt Actieve Prolongatie een waardevol onderdeel van uw dienstenpakket. Zeker wanneer u Actieve Prolongatie als efficiënt proces inricht en met behulp van de juiste ICT ondersteuning soepel laat verlopen.

Waar beginnen?

In de praktijk zult u eerst vooral binnen uw visie moeten bepalen hoe u dit proces wilt gaan inzetten. Visie geeft onder meer antwoord op de vraag ‘Wat is de positie die je wilt innemen in de markt en hoe bouw je onderscheidend vermogen op?’ Actieve Prolongatie levert ons inziens een belangrijke bijdrage aan een visie die de klant centraal stelt en helpt u daarmee onderscheidend vermogen op te bouwen. U biedt uw klanten de zekerheid steeds het best passende product te hebben tegen een goede prijs, zonder daar zelf naar te hoeven omkijken. U ontzorgt dus en laat dat ook daadwerkelijk aan uw klanten zien.

Wilt u onderzoeken hoe Actief Prolongeren uw onderscheidend vermogen verbetert, dan helpen wij u graag. Voor meer informatie kunt u ons white paper “Actieve prolongatie” aanvragen met het formulier hiernaast.

Wij bieden ook de mogelijkheid om Actieve prolongatie te ervaren binnen uw eigen organisatie. Klik hier voor meer informatie daarover.