Als je een ondernemer vraagt wat belangrijk is, dan zal hij zeggen: ‘de klant’. Een ondernemer is zich namelijk uitermate bewust van het feit dat hij klanten nodig heeft om überhaupt te kunnen bestaan. Klantgericht ondernemen is voor de ondernemer feitelijk een ‘no-brainer’, dus daarvan hoef je hem in principe niet te overtuigen. Maar, klantgericht ondernemen moet natuurlijk wel iets opleveren, het moet renderen, het moet bijdragen aan de continuïteit en waarde van de onderneming, en het moet waarde opleveren voor de klant. Een wederzijds belang.

Tot zover nog geen verrassende zaken. Dit wil iedereen. Maar waarom is bewust en consequent klantgericht ondernemen dan zo moeilijk? Hoe weet ik nu dat mijn invulling aan klantgericht ondernemen rendeert? Hoe zorg ik dat mijn klant daadwerkelijk een centrale rol in mijn bedrijf krijgt en dat ik niet verstrikt raak in allerlei interne procedures en processen?

We hebben uit onze ervaringen een aantal sleutelfactoren (essentials) afgeleid die bepalend zijn om klantgericht ondernemen tot het gewenste rendement te laten ontwikkelen. Efficiënt klantgericht ondernemen is een keuze en is niets meer en niets minder dan het dagelijkse werk. Voor alle duidelijkheid, het is geen kunstje, het is geen project , maar gewoon hard werken vanuit het klantperspectief.

5 essentials

De 5 essentials die wij als bepalend hebben ervaren voor renderend klantgericht ondernemen in de ATP branche zijn:

  • Visie
  • Ondernemerschap
  • Transparantie & eenvoud
  • Bereikbaarheid & gemak
  • Validatie

Voor de focus op klantgerichte efficiency zijn de 5 essentials volgens ons cruciaal om het gewenste resultaat te krijgen.

Buiten deze 5 essentials is het natuurlijk van belang dat je blijft luisteren naar de klant om continu de bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk te houden. Dat betekent ook dat de interne organisatie hierop ingericht moet zijn en dat dagelijks goed gemanaged wordt op de wijze waarop je als organisatie met je klant wilt omgaan. Het samenspel van klanten, medewerkers, de CRM (ICT) infrastructuur en de afspraken daaromheen zijn wel voorwaardelijk om dit te kunnen.

Wij hebben vanuit onze projecten ervaren hoe je deze 5 essentials adresseert in de dagelijkse praktijk en we zijn ervan overtuigd dat je daarmee als ATP bedrijf een beter positie in de markt weet te verwezenlijken.

Wilt u meer informatie over dit artikel, vraag dan het volledige white paper aan.