Intervisie methode is een activiteit die door professionals wordt bijgewoond. Het heeft ten doel leerprocessen aan te dragen, te coachen en oplossingen te creëren voor vraagstukken in een bepaalde branche. Meestal worden deze bijeenkomsten bijgewoond door een kleine groep personen in dezelfde branche met dezelfde uitdagingen en vraagstukken.

Door middel van intervisie hebben professionals de gelegenheid om met elkaars ideeen en ervaringen zich oplossingsgericht terug te trekken. Het uitgangspunt bij intervisie is het verbeteren van de branche. Dit betekent dat er geen onderscheid gemaakt wordt in hierarchie, maar dat collegialoteit de boventoon voert. Een ieder voelt zich vrij, voelt zich gelijk en draagt evenveel bij. De bijdrage wordt gerespecteerd.

bijeenkomst

Methoden van intervisie

Er zijn uiteraard verschillende manieren om aan intervisie te doen. Afhankelijk van wat werkbaar is wordt een keus gemaakt. Denk maar aan rollenspel, storry telling maar ook casussen etcetra. Er kan ook een facilitator worden aangetrokken die de nodige structuur in de activiteit brengt en het geheel leidt. Of… soms komt het wel eens voor dat men de activiteit zelf aanstuurd.

Overige doelstellingen intervisie

Uiteraard hebben intervisie bijeenkomsten ook andere doelstellingen. Denk maar aan het netwerken. Binnen de branche leer je elkaar kennen. Dit kan handig uitpakken omdat je elkaar altijd ergens voor nodig kan hebben. Ook wordt saamhorigheid gestimuleerd den betrokkenheid. er ontstaat daarnaast een leercultuur die bevordelijk is voor organisatiegroei.

intervisie

 Wanneer is intervisie nodig?

Intervisie momenten zijn om diverse redenen nodig. Denk maar aan het onderwijs. Leerkrachten kunnen doormiddel van intervisie momenten ervoor zorgen dat het onderwijs of het curriculum wordt aangepast of verbeterd ten behoeve van de student. Maar ook voor de aanvang van een belangrijke vergadering of bespreking kan intervisie een goede bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door diverse personen uit diverse lagen in de branche aan het woord te laten. Zo wordt een bredere kijk op de vraagstukken gecreëerd.