Het employment screening of het screenen van werknemers is het proces waarbij een potentiële werknemer wordt onderzocht om zijn of haar geloofsbrieven te valideren en te garanderen dat de persoon veilig en aanvaardbaar geschikt is voor de werkplek. Deze screening kan worden uitgevoerd door een externe onderneming of door de potentiële werkgever. In het begin van de twintigste eeuw werd de praktijk van het screenen van werknemers alvorens een aanbod van werkgelegenheid te doen steeds vaker gangbaar. Veel sollicitanten verwachten misschien een soort screening als onderdeel van het sollicitatieproces.

employment screening

De doelstellingen van het screenen van de employment screening

Het screenen van de werkgelegenheid heeft verschillende doelstellingen. De eerste stap is ervoor te zorgen dat een werknemer gekwalificeerd is voor de rol. De tweede stap is het identificeren van mogelijke veiligheidsrisico’s, zoals bedreigingen voor de fysieke veiligheid op de werkplek en de beveiliging van alle gegevens die de werknemer kan verwerken. Screening is ook bedoeld om persoonlijkheidskenmerken te detecteren die voordelig of schadelijk kunnen zijn.

Outsourcing van screening van werknemers

Bedrijven die de screeningservices van werknemers uitbesteden, kunnen kiezen uit een verscheidenheid aan screeningoplossingen. Een onderzoeksbureau kan een onderzoek naar de achtergrond van een misdaad, een drugstest, een medisch onderzoek en een competentieonderzoek doen. Bedrijven die screeningservices aanbieden, hebben toegang tot openbare gegevens die relevante informatie kunnen bevatten over de geloofsbrieven en betrouwbaarheid van een werknemer. Deze gegevens worden gepresenteerd in een rapport dat kan worden gebruikt om beslissingen te nemen over het werven van personeel.

Screening van werknemers via een particuliere onderzoeker

Andere bedrijven kunnen ervoor kiezen om hun eigen onderzoeken uit te voeren. Sommige bedrijven voeren hun eigen competentie- en persoonlijkheidstests uit, evenals achtergrondcontroles, om informatie te verkrijgen over mogelijke werknemers. Als een bedrijf meer informatie nodig heeft over een kandidaat voor een baan, kan het een particulier onderzoeker inschakelen voor een deel van het screeningproces, of kan het een dergelijke onderzoeker in personeel houden.

Dit soort screening wordt gedaan voor gevoelige beroepen en langdurige werkgelegenheid waar competentie, kwalificaties en persoonlijkheid cruciaal zijn. In sectoren met een hoge omzet kunnen het interview en een korte controle van referenties de enige screening zijn die wordt uitgevoerd. Investeren in personeelsscreening zou in deze omstandigheden vanwege de kosten onhaalbaar zijn.