De voorraad beheren is een kunst

Het is noodzakelijk voor ieder bedrijf om de voorraad goed te beheren. Niet alleen omdat het rijk dat vereist als onderdeel van een effectieve boekhouding. Een effectief voorraadbeheer vooral belangrijk om te voorkomen dat de overtollige voorraad wordt opgeslagen bij het bedrijf, waar het ruimte en werktijd, manuren in beslag zal nemen. Het doel van een bedrijf is voldoen aan de vraag van klanten.

Een veilige voorraad


Het belangrijkste doel van het voorraadbeheer is om de producten veilig te houden, om inbraken en diefstal te voorkomen. De van de winkel of het warehouse en de grootte van het bedrijf kunnen veiligheidsmaatregelen voor de voorraad worden geïmplementeerd. Bewakingssystemen en alarmen worden gebruikt voor de veiligheidscontrole. Opleiding en training van het personeel over het behandelen van de materialen kan breuk en opslag van materialen die over de datum zijn voorkomen.

Als onderdeel van het voorraadbeheer bij een bedrijf moet ook het verkopen van de producten voortdurend worden gevolgd en beoordeeld. Sommige producten kunnen in bepaalde seizoenen gevraagd zijn en de voorraad moet worden bijgehouden om op het juiste moment aan de vraag te kunnen voldoen. Het is ook essentieel de beste verkopers in de toeleveringsketen te vinden en effectief te beheren om de verkoop te verhogen en dus de voorraad te verminderen. Overtollige voorraad kan ook worden voorkomen door de voorraad goed te controleren.

Het is een heel precieze kunst


De beschikbare voorraadgegevens moeten nauwkeurig zijn, zodat onjuiste informatie geen vertraging veroorzaakt bij de levering en geen problemen veroorzaken bij de klanten. De database waarop het voorraadbeheer plaatsvind moet heel regelmatig worden bijgewerkt. Dat betekend, iedere keer wanneer er een zending plaatsvindt in het bedrijf, moet de wijziging geregistreerd en verwerkt worden. Het inventarisatie-logboek moet goed worden bijgehouden om informatie over de voorraad actueel te houden.

Tijdens het beheer van de voorraad is het ook essentieel om de overtollige voorraad te controleren. Voorraden die niet worden verkocht stapelen zich op bij het bedrijf waardoor er problemen ontstaan met de geldstromen. Deze moeten worden teruggestuurd worden naar het toeleveringsbedrijf of tegen een gereduceerde prijs worden verkocht om de voorraad actueel te houden.


Een onderdeel van het geheel


Het opmaken van een juiste en correcte winst-en-verliesrekening, is onmogelijk zonder te weten hoeveel waarde er opgeslagen is binnen het bedrijf. Die waarde vertegenwoordigt bezit, en dus kapitaal. Net als het kapitaal dat is opgeslagen in het onroerend goed van een bedrijf, de gebouwen, is ook het roerend goed een onderdeel van het kapitaal van een bedrijf.

Natuurlijk zijn er bedrijven die geen handelsvoorraad hebben, die iets verkopen dat niet opgeslagen hoeft te worden. Ook dan is er sprake van roerend goed dat een onderdeel vormt van het kapitaal. Vergeet niet dat de computer waar je op werkt ook een waarde heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *