De Verklaring Omtrent Gedrag uitgelegd

verklaring omtrent gedrag aanvragen

In bepaalde sectoren vragen werkgevers om een VOG wanneer er een nieuwe medewerker in dienst treedt. Voor medewerkers, die werkzaam zijn in de kinderopvang, het onderwijs, de langdurige zorg of het taxivervoer is een VOG zelfs verplicht. De reden hiervan is dat deze medewerkers werken met mensen uit kwetsbare doelgroepen.

 Wat betekent VOG?

VOG staat voor verklaring omtrent gedrag. Deze verklaring wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De verklaring geeft aan dat het (justitiële)verleden van de werkgever geen bezwaar is voor het uitvoeren van de functie.

 Hoe verloopt de aanvraagprocedure voor een VOG?

De Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen worden gedaan in de gemeente, waar de medewerker van het bedrijf of organisatie woont. De aanvraag van de VOG kan persoonlijk worden gedaan, wat 41,35 euro per aanvraag kost. Het indienen van een online aanvraag is goedkoper. Een online aanvraag kost 33,85 euro. Veel werkgevers vergoeden de kosten van een VOG aanvraag. Vrijwilligers kunnen ook een Verklaring omtrent Gedrag aanvragen, als ze met kwetsbare mensen werken. Dit type aanvragen verloopt via de vrijwilligersorganisaties zelf en is kosteloos.

verklaring omtrent gedrag aanvragen

Na het indienen van de aanvraag wordt er binnen een tot vier weken een beslissing genomen. Indien iemand geen strafblad heeft, wordt de VOG direct afgegeven. Wanneer de betrokkene wel strafbare feiten heeft begaan, worden de belangen van de aanvrager en de risico’s voor de samenleving tegen elkaar afgewogen. Er wordt daarbij gekeken naar de ernst van de feiten, de leeftijd van de aanvrager, hoe lang geleden de strafbare feiten zijn gepleegd en de frequentie, waarmee de aanvrager in aanraking is gekomen met justitie. Dat kan leiden tot een voornemen tot afwijzing. Dat is een voorlopige beslissing om de VOG niet af te geven. De aanvrager heeft de mogelijkheid om hier schriftelijk op reageren. Dit kan leiden tot de aanpassing van de beslissing.

Mocht het definitieve besluit negatief blijven, dan kan er binnen zes weken tegen dit besluit in bezwaar worden gegaan. Dit bezwaar wordt gegrond of ongegrond verklaard. Via de rechtbank kan er als laatste mogelijkheid in beroep gegaan worden tegen de afwijzing van het bezwaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *