Onder slachtofferhulp wordt wordt de hulp die wordt gegeven aan de mensen die de gevolgen ondervinden van een misdrijf, ongeval of ramp verstaan. Deze hulp komt direct op gang na de eerste hulp door de hulpdiensten als de medische zorg brandweer of politie. 

Waaraan te denken bij deze hulp?

Bij slachtofferhulp kun je denken aan het ondersteunen van de fed up meerderen bij het geestelijk verwerken van een belastender ervaring. Zo zul je hulp krijgen bij het oppakken van het leven evenals juridische steun bij het verhalen van de geleden materiële en immateriële schade. Er wordt geschreven naar het op eigen kracht herstellen met hulp begrip en erkenning vanuit de eigen omgeving. De hoeveelheid stress zal afnemen en zal weinig tot geen blijvende negatieve gevolgen hebben voor de verdere levensverloop van de desbetreffende persoon. Als ernstige hulpbehoefte aan de orde zijn of de vraag buiten de kernkwaliteit van de slachtofferhulp van zal de advocaat bemiddelen. Hierbij vinden zij als specialisten een goede doorverwijzing naar een bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk of arbeidsintegratie van essentieel belang. 

Waarom is de slachtofferhulp ontstaan? 

In het midden van de vorige eeuw met name in de Verenigde Staten werd er meer aandacht bestaan aan de rechten en belangen van een verdachten dan die van he slochtoffer. Dit leidde in Nederland tot het vastleggen van een aantal rechten van slachtoffers in de landelijke regelgeving. Zo zul je tegenwoordig in Nederland worden bijgestaan an het ervaren van een ramp, ongeval of een misdrijf. Hierdoor zul je als slachtoffer zijnde het leven weer op kunnen pakken.