Een treintje ging uit rijden…

Een vriend van ons heeft onlangs z’n huis verkocht. Prachtig! Nou ja, onder voorbehoud, dat wel. De kopers van zijn huis hebben ook net hun eigen woning verkocht, ook onder voorbehoud, en die koper… Inderdaad. En zo ontstaat een woningtreintje, spontaan in dit geval en of die trein in zijn geheel gaat rijden, dat is nog even de vraag.Inmiddels heb ik al enkele initiatieven gezien om dergelijke woningtreintjes bewust op te zetten door klanten die interesse hebben in ‘aansluitende’ woningen met elkaar te verbinden. Het idee is om de woonwensen van verschillende klanten bij elkaar te brengen, de aan- en verkoopprijs te laten vaststellen en bij de verkoop een % te reserveren voor het financierbaar maken van de starterswoning vooraan in de trein. Het uiteindelijke doel is om de doorstroming in de huizenmarkt op gang te brengen en daardoor klanten verder te helpen. Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe je door anders te kijken naar dezelfde situatie iets voor elkaar kunt krijgen.

Van individu naar keten

De focus op de ene klant die een woning wil verkopen en een nieuwe woning wil aankopen, kan leiden tot stagnatie, bijvoorbeeld omdat de eigen woning niet verkocht wordt. Door de aandacht te verplaatsen (en eigenlijk het risico te spreiden) naar de gehele keten en te beseffen dat niet de losstaande transacties, maar juist de beweging in de keten (het laten rijden van de trein) essentieel is, krijgt de dienstverlening met een andere focus duidelijke meerwaarde. De nadruk komt meer te liggen op de inzet van het eigen netwerk en het zoeken van de samenwerking om tot een goed resultaat te komen voor alle klanten in de keten.

Dit vraagt om ondernemerschap

Deze andere aanpak vraagt wel ondernemerschap. Durf en creativiteit om het verschil te kunnen maken voor de klant en daarbij niet alleen via de gebaande paden, maar juist door op een andere manier naar de situatie te willen kijken. Door dit ondernemerschap te creëren en te stimuleren in alle lagen van de organisatie en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden daarvoor op de juiste plaats te leggen, kan iedere medewerker daaraan haar eigen waardevolle bijdrage leveren.

De sleutel voor succes: vanuit de keten naar klantgerichte efficiency

Ook binnen de financiële dienstverlening liggen kansen voor ondernemerschap en kan binnen de keten nog beter worden samengewerkt om het klantbelang te dienen. We spreken hier misschien niet van een trein, maar aansluiting in de keten van klanten, adviseurs en aanbieders kan wel degelijk zorgen voor een voorwaartse beweging ten gunste van de klant. Dat de aansluiting in de richting van aanbieder via adviseur naar klant moet worden geoptimaliseerd spreekt voor zich, maar ook hier kan de samenwerking in de breedte worden gezocht. Een voorbeeld is samenwerking tussen adviseurs, waarbij kennis wordt gedeeld, kosten van bijvoorbeeld ICT door gezamenlijke oplossingen omlaag kan, efficiency wordt vergroot en uiteindelijk het rendement omhoog wordt gebracht. Als daarbij de aanwezige specialismen worden ingezet om de eigen maar juist ook elkaars klanten optimaal te kunnen bedienen, is met recht sprake van klantgerichte efficiency!