Hoe klantgericht vinden financieel adviseurs zichzelf en hoe denken klanten daarover was de centrale vraag in het trendonderzoek klantgerichtheid dat we in het voorjaar organiseerden samen met Adviesbureau Fred de Jong, Essenso en MCH Consultancy. Uit ons onderzoek kwam onder andere naar voren dat de adviseurs zichzelf gemiddeld met 7,95 waarderen en dat consumenten de financieel adviseur met 7,1 waarderen. Dat is best een mooi rapportcijfer, zeker in vergelijking met andere partijen uit de branche, zoals banken en verzekeraars die ruim een punt minder kregen.

Ideale positie voor de onafhankelijke adviseur

Fred de Jong schrijft daarom terecht in VVP van oktober dat onafhankelijke adviseurs een betere uitgangspositie hebben bij de consument hebben om hun vertrouwenspersoon te zijn dan banken en verzekeraars. Hij vraagt zich echter tegelijk af of financieel adviseurs die rol eigenlijk wel willen vervullen.

Voor het vervullen van die rol is een klantgerichte houding nodig waarbij zaken als frequent klantcontact en het opbouwen van een relevant klantbeeld niet gericht zijn op het verkopen van producten, maar op het verstevigen van een duurzame klantrelatie. En dat is mijns inziens ook precies de rol die bij de onafhankelijk adviseur past.

Uitdagende en gezamenlijke verantwoordelijkheid

Geen eenvoudige rol voor alle duidelijkheid. Er wordt nogal wat verwacht van onafhankelijk adviseurs in het kader van zorgplicht, permanente educatie, voortdurende marktoriëntatie, het omvormen van het eigen verdienmodel en ga zo maar door. Hoopvol dat Indra Frishert van Dazure deze week schreef, dat ze de zorgplicht als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet in de gehele keten en dat ook aanbieders van producten daar een rol in zouden moeten spelen. Los daarvan blijft er genoeg over, waar adviseurs zich druk over moeten maken.

In het kader van klantgerichtheid lichten we de aspecten van klantgerichtheid toe in ons document “10 learnings op het gebied van klantgerichtheid” en gaan we in een blogreeks nader in op ieder van deze 10 punten. Veel van deze punten, zoals de open deur waar het stuk mee begint over “het nakomen van afspraken” zijn logisch als je ze leest, maar worden lastig op het moment dat je ze consequent wilt toepassen in de praktijk.

Congres verzilveren klantgerichtheid in mei 2019

De uitdaging waar adviseurs voor staan is om hun mooie uitgangspositie op het gebied van klantgerichtheid ook echt te gaan verzilveren. Om hen daarmee te helpen organiseren we in mei 2019 opnieuw een congres rondom dit thema. In de aanloop daar naartoe zullen we een verdiepingsonderzoek doen naar klantgerichtheid en hoe daar in de praktijk vanuit de klantbehoefte handen en voeten aan gegeven kan worden.

Wilt u op de hoogte blijven van de berichten over het congres en het onderzoek, dan kunt u zich op deze pagina abonneren op onze nieuwsbrief of ons volgen op LinkedIn.