Vandaag en morgen kunt u nog deelnemen aan het trendonderzoek klantgerichtheid. Daarna sluiten wij het trendonderzoek om de resultaten te analyseren en het trendrapport op te stellen.

Op 29 mei a.s. organiseren we samen met Adviesbureau Fred de Jong, MCH Consultancy en vakblad VVP in Vergader- en Congrescentrum De Schakel in Nijkerk een congres over klantgerichtheid in de intermediaire markt. Tijdens dit congres zullen de resultaten worden gepresenteerd. De onderwerpen uit het trendonderzoek worden vervolgens nader belicht door verschillende sprekers, ieder vanuit hun eigen perspectief.

Start de vragenlijst

Trendonderzoek klantgerichtheid

Binnen de intermediaire markt wordt een cultuuromslag nagestreefd van productgedreven verkoop naar meer klantgerichte advisering. De wetgever heeft daartoe verschillende maatregelen getroffen. Binnen de financiële sector is het thema ‘Klantbelang centraal’ veel besproken. Om een beter beeld te krijgen van de mate van klantgerichtheid binnen het intermediaire kanaal, organiseren wij samen met Adviesbureau Fred de Jong en MCH Consultancy een trendonderzoek.

Als u meedoet wordt met uw hulp beter inzicht verkregen in de betekenis van klantgerichtheid bij het intermediair en helpt u uw collega’s door hen een spiegel voor te houden. De resultaten van dit onderzoek worden ter beschikking gesteld aan de markt en dragen hopelijk bij aan een nog klantgerichtere intermediaire markt.

Start de vragenlijst

Onze partners voor het trendonderzoek en congres klantgerichtheid