Vanuit SparklingCRM kunnen wij u in verschillende rollen ondersteunen op het gebied van klantgericht ondernemen. Deze ondersteuning kunnen wij bieden voor uiteenlopende vraagstukken, die strategisch of juist heel praktisch van aard kunnen zijn. In sommige gevallen zijn we al in een vroeg stadium betrokken bij de oriëntatie en voorbereiding, maar ook in een later stadium kunnen we u met onze kennis en ervaring op weg helpen. Enkele voorbeelden van vraagstukken treft u hieronder aan.

Uw vraagstukken

De vraagstukken zijn ingedeeld in drie categorieën. In de praktijk staan deze vraagstukken niet op zichzelf, maar zijn ze veelal onderdeel van een groter vraagstuk. We hebben ze wel bewust afzonderlijk neergezet, zodat het duidelijk is dat u onze expertise en ervaring ook voor deelvraagstukken kunt aanwenden.

Visie / voorbereiding

 • Opstellen van een visie op klantgericht ondernemen of reviewen/actualiseren van een bestaande visie;
 • In kaarten brengen en analyseren van het bestaande ICT landschap;
 • Mogelijkheden voor Actieve Prolongatie onderzoeken;
 • Opstellen van eisen en wensen met betrekking tot een nieuwe CRM/frontoffice applicatie;
 • Opstellen RFI ten behoeve van een pakketselectie en implementatiepartner, organiseren van een selectietraject met (scripted) demo’s, afwegen van alternatieven en maken van een keuze;
 • Onderhandeling met de leverancier/implementatiepartner;
 • Opzet projectorganisatie, opstellen projectplan;
 • Fasering bepalen;
 • Opzet communicatieplan voor interne en externe communicatie;
 • Benoemen veranderingsaspecten en organiseren changemanagement.

Praktijk / projectuitvoering

 • Klantgerichtheid van bestaande processen verbeteren;
 • Projectmanagement;
 • Opstellen van een CRM Blauwdruk die de basis vormt voor de implementatie;
 • Vertalen van de visie naar de processen en de dagelijkse praktijk;
 • Bepalen van de scope per fase;
 • Installatie, aansluiting bestaande ICT landschap;
 • Voorbereiden opzet beheerorganisatie en aansluiten van beheerders in het traject;
 • Configureren, optimaliseren van de procesondersteuning;
 • Testen (deeltesten, integraaltesten, stresstest);
 • Ondersteunen gebruikersacceptatietesten en go live acceptatie;
 • Handleidingen, Quick reference, online help of andere leerondersteuning realiseren;
 • Opleiding of instructie op maat;
 • Begeleiding van uitvoeren van vernieuwde processen.

Borging / beheer

 • Opstarten beheerorganisatie en stroomlijnen foutmeldingen, gebruikerswensen en verbetervoorstellen;
 • Herhalen of verdiepen van opleiding/instructie;
 • Borgen van projectresultaten in de dagelijkse processen monitoren;
 • Vervolgfases voorbereiden;
 • Overige nazorg in overleg.

Uw kansen en onze uitdaging

Onze uitdaging is altijd om u als financieel dienstverlener meer en beter klantgericht te laten ondernemen en u te helpen uw eigen mogelijkheden om waardevol voor uw klanten te zijn optimaal te benutten. Op welk vlak die mogelijkheden liggen, hangt af van het karakter van uw bedrijf en de talenten van de mensen die er werken. Dit bepaalt ook waar uw kansen liggen op het gebied van klantgericht ondernemen. Mogelijkheden en kansen verschillen per bedrijf, zo zal voor de één de nadruk liggen op continuïteit, terwijl voor de ander de kansen liggen bij het vergroten van omzet bij bestaande klanten of juist bij cross-selling. De gekozen aanpak kan ook per type klant verschillen, zeker als u te maken heeft met zowel eindklanten als ook subagenten waarmee u samenwerkt.

In alle gevallen geldt dat onze werkmethodiek sterk interactief en procesgericht is. We hanteren bij voorkeur methodes als workshops, persoonlijke interviews en prototyping sessies om betrokkenheid van medewerkers te stimuleren en het draagvlak te verbeteren.

Binnen een project streven we naar een heldere scoping, duidelijke werkafspraken en vooraf vastgestelde deliverables. We sturen op resultaat en zijn onafhankelijk in onze advisering. Uit ervaring hebben we overigens wel meer ervaring met en praktische preferentie voor een aantal systeemoplossingen en ook samenwerkingspartners die passen bij onze focus branche. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de oplossing en verkort de benodigde tijdsinvestering.

Meer informatie

Heeft u zelf een vraagstuk en bent u benieuwd naar onze mogelijkheden u daarmee verder te helpen, neem dan contact met ons op. In een vrijblijvend overleg kunnen we nader kennismaken en vaststellen welke vorm van dienstverlening past bij uw vraagstuk en bij het moment.